Mokymo centras "Automobilis"

Traktorininkai: TR1, TR2, SZ ir SM

Vykdome TR1, TR2, SZ ir SM kategorijų traktorininkų mokymus, keičiame traktorininkų pažymėjimus bei rengiame nusižengusių traktorininkų egzaminų perlaikymus.

 

TR1  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų). 

TR2  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

SZ  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

SM  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

Pažymėjimai galioja visose Europos šalyse!

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.349359/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222803/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.350780/asr


Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos modulis „TR1 kategorijos traktorių vairavimas” (kodas 3081112)

TR1  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų). 

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius).
 3. 1 nuotrauka 3×4.
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite).

Įgyjama kompetencija dirbti traktoriais (iki 60 kW galios) ir juos prižiūrėti. 


Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos modulis „TR2 kategorijos traktorių vairavimas” (kodas 3081113)

TR2  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius).
 3. 1 nuotrauka 3×4.
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite).
 5. TR1 kategorijos traktorių vairuotojo pažymėjimas.
 6. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).

Įgyjama kompetencija dirbti traktoriais (60 kW arba didesnės galios) ir juos prižiūrėti. 


Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos modulis „SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas” (kodas 3081114)

SZ  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius).
 3. 1 nuotrauka 3×4.
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite).
 5. TR1 kategorijos traktorių vairuotojo pažymėjimas.
 6. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).

Įgyjama kompetencija dirbti savaeigėmis žemės ūkio paskirties mašinomis. 


Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos modulis „SM kategorijos savaeigių kelių ir aikščių priežiūros mašinų vairavimas” (kodas 3081118)

SM  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius).
 3. 1 nuotrauka 3×4.
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite).
 5. TR1 kategorijos traktorių vairuotojo pažymėjimas.
 6. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).

Įgyjama kompetencija dirbti savaeigėmis kelių ir aikščių priežiūros mašinomis. 


Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos modulis „SM kategorijos savaeigių dangų įrengimo ir remonto mašinų vairavimas” (kodas 3081117)

SM  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius).
 3. 1 nuotrauka 3×4.
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite).
 5. TR1 kategorijos traktorių vairuotojo pažymėjimas.
 6. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).

Įgyjama kompetencija dirbti savaeigėmis dangų įrengimo ir remonto mašinomis. 


Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos modulis „SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas” (kodas 3081115)

SM  kategoriją gali laikyti asmenys, ne jaunesni nei 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius).
 3. 1 nuotrauka 3×4.
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite).
 5. TR1 kategorijos traktorių vairuotojo pažymėjimas.
 6. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).

Įgyjama kompetencija dirbti savaeigėmis žemės kasimo ir transportavimo mašinomis. 


Traktorininkų pažymėjimų keitimas

Su prašymu išduoti (pakeisti) traktorininko pažymėjimą pateikiami šie dokumentai:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos galiojanti Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Asmens turimas traktorininko pažymėjimas (pažymėjimo keitimo atveju ir Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo  tvarkos aprašo 21 ir 25 punktuose numatytais atvejais).

4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jeigu turimas).

5. Atsiskaitymą už traktorininko pažymėjimo išdavimą patvirtinantis dokumentas.

6. Viena 3×4 cm fotonuotrauka.

Pastaba: traktorininko pažymėjimas galioja 10 metų.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.349359/asr


 

 

Traktorininkų, kuriems buvo atimta teisė vairuoti, pažymėjimų grąžinimo tvarka

Asmenys, iš kurių teisė vairuoti buvo atimta, siekdami susigrąžinti teisę vairuoti, pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui, kai asmens sveikatos būklė ar elgesys atitinka nustatytus reikalavimus, pateikia traktorininko pažymėjimą išduodančiai mokymo įstaigai prašymą grąžinti teisę vairuoti ir šiuos dokumentus:

1. Galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

2.Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas ar priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti dėl sveikatos būklės ar elgesio.

3. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, išduotas pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (kai teisė vairuoti buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.350780/asr

 

Registruojame adresu Jurbarko g. 35, Raseiniai.

Telefonai pasiteiravimui: 8 685 81 913; 8 687 95 046.

Darbo laikas:

darbo dienomis: 9 – 17 val.

šeštadieniais: 8 – 13 val.