Mokymo centras "Automobilis"

Svečiai Mokymo centre „Automobilis”

Š.m. gruodžio 19 d. mokymo centre lankėsi VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros mokymo ir akreditavimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Kavaliauskienė. Susitikimo tikslas buvo aptarti ir  išanalizuoti traktorinkų ir ūkininkavimo pradmenų programų trūkumus bei galimus programų  patobulinimus. Mūsų mokymo įstaigos siūlymas buvo akcentuoti praktinį mokymą, mokymo inventoriaus ir atitinkančios reikalavimus mokymo bazės įrengimą, kad mokinys, baigęs mokymus, turėtų ne tik teorinių žinių, bet ir  praktinių gebėjimų. Susitarėme ir toliau glaudžiai bendradarbiauti ir spręsti iškilusiais problemas.