Mokymo centras "Automobilis"

Būsimieji ūkininkai

 

Mokymo centre „ Automobilis“  š.m. vasario 21 d. vyko būsimųjų ūkininkų kompetencijų vertinimas bei baigiamųjų darbų gynimas. Šį kartą norinčių tapti ūkininkais buvo kaip niekad gausus būrys.

 

Naujoji ūkininkavimo pradmenų mokymo programa būsimiems ūkininkams leidžia bendradarbiauti, konsultuotis su ilgą darbo patirtį turinčiais ūkininkais, taip pat konsultuotis su dėstytojais, analizuoti sėkmingų ūkių istorijas ruošiant praktinio darbo ataskaitas. Atliekant praktiką ūkyje įtvirtinami ir tobulinami įgūdžiai augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos ar miškininkystės srityse, o įgytos žinios vėliau praverčia ūkininkaujant.  

Praktinio darbo ataskaitos gynimo metu būsimieji ūkininkai pagrindžia pasirinktos temos aktualumą, pristato savo praktinius darbus, taip pat gali išgirsti ir kitų ūkininkų mintis apie planuojamus praplėsti ūkius ar net galimas naujas verslo galimybes, užduoti klausimus, diskutuoti, semtis gerosios patirties.

 Po praktinių darbų pristatymo būsimieji ūkininkai supažindinami su darbų sauga, kurios privalu laikytis atliekant įvairius ūkio darbus bei dirbant su technika. Atsižvelgiant į praktinio darbo temas apžiūrimos ir aptariamos vaizdinės priemonės. Būsimasis bitininkas supažindinamas su bitininkystės inventoriumi, būsimasis augalininkystės ūkio atstovas – su įvairių grūdinių kultūrų pavyzdžiais, pienininkystės – su melžimo aparatu ir kt