Mokymo centras "Automobilis"

Apie mus

Mūsų įgyta licencija

 

                 MB Mokymų centras „MCA” formalųjį profesinį mokymą vykdo remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. išduota licencija Nr. 005068 (nuoroda). 

 


 

          MB Mokymų centras „MCA” vykdo buvusios įmonės  UAB Mokymo centras „Automobilis“ veiklą. Pastarasis mokymo centras buvo įkurtas ir savo veiklą pradėjo 1989 metais kaip pirmoji privati vairavimo mokykla ir kooperatyvas Lietuvoje. Siekiant dar iš tuometinės SSRS Vidaus reikalų ministerijos gauti leidimą vykdyti veiklą, buvo nueitas ilgas ir sudėtingas kelias. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę kooperatyvas pervadintas į S. Girdžiaus firmą „Automobilis“. Nuo pat mokymo centro įsteigimo pagrindinė jo veikla buvo vairuotojų rengimas, įskaitant ir profesionalius vairuotojus. Plečiant veiklą nuo 2009 m. pradėti rengti visų kategorijų traktorininkai, o prisidedant prie nedarbo mažinimo ir darbuotojų perkvalifikavimo pradėtas vykdyti ir kitų specialybių profesinis mokymas. 2011 m. įmonė pervadinta į UAB Mokymo centras „Automobilis“. 2020 m. pasikeitė vienintelis įmonės akcininkas – įmonę perėmė ir už jos vairo stojo ilgametė įmonės darbuotoja. 2023 m. kovo 1 d. įmonė persikėlė į naujas patalpas. Šiandien mokymo įstaigoje rengiama daug įvairios kvalifikacijos darbuotojų tiek pagal formaliojo, tiek ir pagal neformaliojo švietimo programas.

                 Mokymo centras, siekdamas užtikrinti mokymo kokybę ir mokymosi sąlygas, sukūrė šiuolaikišką, atitinkančią visus reikalavimus mokymo bazę – tai specializuoti ir modernia įranga aprūpinti teorijos ir praktikos kabinetai, kurie atitinka saugos reikalavimus ir besimokančiųjų lūkesčius.

                 Vadovaujantis Etikos kodeksu Mokymo centre dirba atsakingi, sąžiningi ir savo darbą mylintys darbuotojai – dėstytojai ir administracijos darbuotojai.

                 Galime didžiuotis, kad visus tuos metus nuosekliai siekiame vieno tikslo – būti naudingiems ne tik Raseinių krašto, bet ir visos Lietuvos žmonėms. 

                 Mokymo centras daug metų puikiai žinomas ir vertinamas ne tik rajone, bet ir šalyje, yra gavęs ne vieną garbingą apdovanojimą bei padėką.