Mokymo centras "Automobilis"

Apie mus

Mūsų įgyta licencija

 

                 UAB Mokymo centras „Automobilis” formalųjį profesinį mokymą vykdo remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. išduota licencija Nr. 004064 (nuoroda). 

 


 

                 UAB Mokymo centras „Automobilis“ įkurtas ir savo veiklą pradėjo 1989 metais kaip pirmoji privati vairavimo mokykla ir kooperatyvas Lietuvoje. Siekiant dar iš tuometinės SSRS Vidaus reikalų ministerijos gauti leidimą vykdyti veiklą, buvo nueitas ilgas ir sudėtingas kelias. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę kooperatyvas pervadintas į S. Girdžiaus firmą „Automobilis“. Nuo pat mokymo centro įsteigimo pagrindinė jo veikla buvo vairuotojų rengimas, įskaitant ir profesionalius vairuotojus. Plečiant veiklą nuo 2009 m. pradėti rengti visų kategorijų traktorininkai, o prisidedant prie nedarbo mažinimo ir darbuotojų perkvalifikavimo pradėtas vykdyti ir kitų specialybių profesinis mokymas. 2011 m. įmonė pervadinta į UAB Mokymo centras „Automobilis“. 2020 m. pasikeitė vienintelis įmonės akcininkas – įmonę perėmė ir už jos vairo stojo ilgametė įmonės darbuotoja. 2023 m. kovo 1 d. įmonė persikėlė į naujas patalpas. Šiandien mokymo įstaigoje  jau rengiama daugiau kaip 40 specialybių įvairios kvalifikacijos darbuotojų.

                 Mokymo centras, siekdamas užtikrinti mokymo kokybę ir mokymosi sąlygas, sukūrė šiuolaikišką, atitinkančią visus reikalavimus mokymo bazę – tai specializuoti ir modernia įranga aprūpinti teorijos ir praktikos kabinetai, kurie atitinka saugos reikalavimus ir besimokančiųjų lūkesčius.

                 Vadovaujantis Etikos kodeksu Mokymo centre dirba atsakingi, sąžiningi ir savo darbą mylintys darbuotojai – dėstytojai ir administracijos darbuotojai.

                 Galime didžiuotis, kad visus tuos metus nuosekliai siekiame vieno tikslo – būti naudingiems ne tik Raseinių krašto, bet ir visos Lietuvos žmonėms. Nuolat organizuojamos atvirų durų dienos, kiti su eismo saugumu susiję renginiai, publikuojami straipsniai, platinami leidiniai saugaus eismo klausimais.

                 Mokymo centras daug metų puikiai žinomas ir vertinamas ne tik rajone, bet ir šalyje, yra gavęs ne vieną garbingą apdovanojimą bei padėką, tarp kurių ir Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos įteiktas sidabro medalis už nepriekaištingą ir ilgametį darbą vairuotojų mokymo srityje.