Mokymo centras "Automobilis"

Esame stipriausi Lietuvoje!

Pasibaigus karantinui mus pasiekė nuostabi žinia, kurią lydėjo sertifikatas. Esame pripažinti stipriausi Lietuvoje ir tai tampa dar vienu įrodymu, kad įgyti profesiją mokymo centre „Automobilis“ verta!

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena mokymo centre „Automobilis”

Š.m. balandžio 24 d. Mokymo centre "Automobilis", kaip ir kiekvienais metais, vyko seminaras, skirtas Pasaulinei darbuotojų saugos ir  sveikatos dienai. Paskaitą vedė VDI Kauno skyriaus vyriausiasis inspektorius Eugenijus Šeduikis. Seminaro tikslas – trumpai pristatyti Valstybinės darbo inspekcijos darbą, supažindinti su prevencinėmis priemonėmis, metodinėmis rekomendacijomis sudarant  galimybes įgyti naujas bei pagilinti esamas bendrąsias kompetencijas, kurios yra svarbios siekiant užtikrinti saugų darbą. 

Džiugu, kad tokie seminarai pritraukia vis daugiau įmonių atstovų, atsakingų už darbuotojų saugą ir sveikatą. Jų metu klausytojai gali sužinoti apie Darbo kodekso pasikeitimus,  užduoti rūpimus klausimus, diskutuoti darbuotojų saugos ir sveikatos temomis.

Startavo nauja traktorininkų pažymėjimų išdavimo sistema

2019 m. balandžio 2 dieną Mokymo centre „Automobilis“  vyko VĮ Žemės ūkio informacijos kaimo verslo centro (toliau – VĮ ŽŪIKVC)  Žemės ūkio technikos registro skyriaus organizuotas seminaras. Seminare dalyvavo Gintaras Šnioka – Žemės ūkio subjektų ir rinkos informacijos departamento direktorius, Valdemaras Sviackevičius – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus pavaduotojas, Eva Kvedorelienė – VĮ Žemės ūkio informacijos kaimo verslo centro  Žemės ūkio technikos registro skyriaus vyr. specialistė, Arnas Vaičeliūnas – Informacinių sistemų plėtros skyrius vyresn. programuotojas.

Mokymų tikslas buvo supažindinti profesinio mokymo tiekėjus su naujai startavusia traktorininko pažymėjimų informacine sistema (toliau – TPIS). Naujoji sistema ne tik palengvina, bet ir pagreitina naujai įgyjamo ar keičiamo traktorininko pažymėjimo išdavimo procesą. TPIS gaunami duomenys iš gyventojų, administracinių nusižengimų ir kitų registrų, kas suteikia galimybę duomenis apie asmenį patikrinti greičiau.

Į mokymus susirinko traktorininkų mokymą organizuojančių įstaigų atstovai iš visos Lietuvos. Seminaro metu VĮ ŽŪIKVC atstovai sulaukė daug klausimų ir pastebėjimų, susijusių su TPIS darbu. Aptartos pagrindinės problemos bei galimi jų sprendimo būdai.

Mokymams pasibaigus, seminaro dalyviai  buvo pakviesti apžiūrėti Mokymo centro „Automobilis“ teorinio ir praktinio mokymo bazę. Netrūko norinčiųjų pasivažinėti centro turima technika, išbandyti girtumo prevencijai skirtus akinius, apžiūrėti suvirintojų darbus, o  vertimąsi imituojančiame automobilyje buvo galima įsitikinti saugos diržų svarba.

Mokymo centre „Automobilis” karjeros diena

Tesiame bendradarbiavimą su Prezidento Jono Žemaičio gimnazija organizuojant "Karjeros dieną", šiemet mūsų centre lankėsi gimnazijos devintokai. Susitikimo metu mokiniams trumpai pristatytos profesinio mokymo galimybės ir profesijų gausa. Visi norintys galėjo išbandyti savaeigę techniką ir perprasti jos valdymo subtilybes.
Įsitikinome jog daugelis žino pagrindines asmenines apsaugos priemones, geba jas įvardinti ir apibūdinti jų naudojimo naudą žmogui.
Vertimasį imituojančiame automobilyje gimnazistai savo kailiu galėjo pajusti ir įsitikinti kodėl svarbu segėti saugos diržus, daugeliui tai buvo gera patirtis.

 

Būsimieji ūkininkai

 

Mokymo centre „ Automobilis“  š.m. vasario 21 d. vyko būsimųjų ūkininkų kompetencijų vertinimas bei baigiamųjų darbų gynimas. Šį kartą norinčių tapti ūkininkais buvo kaip niekad gausus būrys.

 

Naujoji ūkininkavimo pradmenų mokymo programa būsimiems ūkininkams leidžia bendradarbiauti, konsultuotis su ilgą darbo patirtį turinčiais ūkininkais, taip pat konsultuotis su dėstytojais, analizuoti sėkmingų ūkių istorijas ruošiant praktinio darbo ataskaitas. Atliekant praktiką ūkyje įtvirtinami ir tobulinami įgūdžiai augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos ar miškininkystės srityse, o įgytos žinios vėliau praverčia ūkininkaujant.  

Praktinio darbo ataskaitos gynimo metu būsimieji ūkininkai pagrindžia pasirinktos temos aktualumą, pristato savo praktinius darbus, taip pat gali išgirsti ir kitų ūkininkų mintis apie planuojamus praplėsti ūkius ar net galimas naujas verslo galimybes, užduoti klausimus, diskutuoti, semtis gerosios patirties.

 Po praktinių darbų pristatymo būsimieji ūkininkai supažindinami su darbų sauga, kurios privalu laikytis atliekant įvairius ūkio darbus bei dirbant su technika. Atsižvelgiant į praktinio darbo temas apžiūrimos ir aptariamos vaizdinės priemonės. Būsimasis bitininkas supažindinamas su bitininkystės inventoriumi, būsimasis augalininkystės ūkio atstovas – su įvairių grūdinių kultūrų pavyzdžiais, pienininkystės – su melžimo aparatu ir kt

 

 

Svečiai Mokymo centre „Automobilis”

Š.m. gruodžio 19 d. mokymo centre lankėsi VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros mokymo ir akreditavimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Kavaliauskienė. Susitikimo tikslas buvo aptarti ir  išanalizuoti traktorinkų ir ūkininkavimo pradmenų programų trūkumus bei galimus programų  patobulinimus. Mūsų mokymo įstaigos siūlymas buvo akcentuoti praktinį mokymą, mokymo inventoriaus ir atitinkančios reikalavimus mokymo bazės įrengimą, kad mokinys, baigęs mokymus, turėtų ne tik teorinių žinių, bet ir  praktinių gebėjimų. Susitarėme ir toliau glaudžiai bendradarbiauti ir spręsti iškilusiais problemas.

 

Bitininkų susitikimas – paskaita

Š.m. gruodžio 1  d. Mokymo centre "Automobilis" vyko bitininkų susitikimas – paskaita. Susirinkusiems bitininkams paskaitą skaitė ir savo patirtimi dalijosi patyręs bitininkas, knygų autorius Vytautas Salinka. Paskaitos metu aptartos pagrindinės bičių žūties priežastys: maisto trūkumas,kuomet ir silpnoms ir stiprioms bičių šeimoms sumaitinamas tas pats cukraus sirupo kiekis; netinkamas bičių paruošimas žiemai, jų gydymas nuo varozės netinkamu laiku, netinkamomis priemonėmis. Susirinkusieji bitininkai aktyviai  dalyvavo diskusijoje, dalijosi patirtimi.

 

Krautuvų vairuotojų mokymai stelažuose

Mokymo centre „ Automobilis“ nuo šiol galite ne tik įgyti krautuvų vairuotojo pažymėjimą, taip pat galime atlikti papildomą darbuotojų kompetencijų vertinimą. Nustatyti jų gebėjimų lygį atliekant krovinio iškrovimo ir  pakrovimo darbus stelažuose, įvertinti saugaus darbo su krautuvu žinias. Testavimą atliekame įmonėms, turinčioms krautuvus, bei pavieniams asmenims. Atlikus testavimą išduodamas žinių ir įgūdžių įvertinimo pažymėjimas.

 

Atnaujinta ūkininkavimo pradmenų klasė

Ūkininkavimo pradmenų programa skirta asmenims, siekiantiems pradėti ūkininkauti ir įregistruoti ūkį Ūkininkų registre. Siekdami, kad baigę šią mokymo programą  mokiniai turėtų ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, nuolat tobuliname mokymo procesą. Praktines žinias nuo šiol bus galima gilinti  atnaujintoje ūkininkavimo pradmenų klasėje, kurioje gausu mokymo priemonių: įvairių veislių gyvulių nuotraukos, gyvulių svorio ir pieno kokybės nustatymo priemonės, pašarų pavyzdžiai, racionų pavyzdžiai, pašarų reikmės lentelės, melžimo aparatas ir melžimo priemonės, pirmosios veterinarinės pagalbos įrankiai, medikamentai, tvarsliava, pieno kokybės nustatymo testai, dalykinė mokymo medžiaga, knygos, vaizdo demonstravimo įranga.

          

Ūkio ministras lankėsi mokymo centre „Automobilis”

2018 m. spalio 5 d. mokymo centre “Automobilis” lankėsi LR Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.  Bene daugiausiai laiko ministras praleido pas mus, mokymo centre, kur susitiko su vietos verslininkais, išklausė jų lūkesčius ir nusiskundimus.

Po susitikimo ministras taip pat rado laiko apžiūrėti modernią „Automobilio“ mokymo bazę. Jis  žavėjosi ne tik turima modernia įranga, bet ir kruopščiai įrengtomis auditorijomis, kuriose daug vaizdinių priemonių, įvairių stendų, muliažų – tai mokiniui leidžia geriau įsisavinti dėstomą medžiagą.  Ministras taip pat buvo nustebintas  ruošiamų profesijų gausa, kurių yra per 40, jis džiaugėsi, kad ir mažose miesteliuose žmonės nesėdi vietoje, nori tobulėti.

Susitiko  pabaigoje sutarėme dėl tolimesnio bendradarbiavimo siekiant gerinti tarpusavio supratimą, įteikėme raštą su išsakytomis aktualiomis problemomis ir pasiūlymais kaip jas spręsti. Išvykęs ministras paliko malonų įspūdį ir viltį, jog nuo šiol galime drąsiai dalintis problemomis bei iššūkiais, su kuriais susiduriame vykdydami mokymus.